2019-10-20

یادداشت در روزنامه شرق: «هدف، افزایش درآمد شهرداری‌ها از پسماند است نه کارآمدسازی مدیریت پسماند»

ایجاد انحصار توسط حاکمیت و رقابت اقتصادی با شهروندان، در تعارض کامل با امر مشارکت است.
2017-11-27

نمایندگی از بخش خصوصی ایران در نشست توسعه همکاری‌های محیط‌زیستی ایران و اتحادیه اروپا

نشست مشورتی اقتصاد چرخشی با همکاری سازمان حفاظت محیط‌زیست ایران، کمسیسون اروپا و دفتر محیط‌زیست اروپا (EEB) با هدف تبادل تجربیات، شناسایی علل و موانع حل مشکلات زیست محیطی، همچنین تهیه نقشه راه همکاری های آتی با اتحادیه اروپا و بر اساس تفاهم‌نامه گسترش همکاری‌های فنی ایران و اتحادیه اروپا در آبان‌ماه ۱۳۹۶ در تهران برگزار شد.
Translate »