2021-07-18

انتخاب در پنجمین هیئت‌رئیسه اتحادیه صنایع بازیافت ایران

در پنجمین دوره از اتحادیه صنایع بازیافت ایران، آقایان سید توحید صدرنژاد به سمت ریاست هیئت‌مدیره و سید امین صدرنژاد به سمت دبیرکل انتخاب گردیدند.
2018-10-14

انتخاب در چهارمین هیئت‌رئیسه اتحادیه صنایع بازیافت ایران

در چهارمین دوره از اتحادیه صنایع بازیافت ایران، آقایان سید توحید صدرنژاد به سمت ریاست هیئت‌مدیره و سید امین صدرنژاد به سمت دبیرکل انتخاب گردیدند.
2014-02-23

عضویت در اتحادیه صنایع بازیافت ایران

شرکت کربن موتور با تغییر مسیر فعالیت خود به حوزه‌ی سرمایه‌گذاری بر کاهش ردپای زیست‌محیطی و افزایش تطابق‌پذیری اقلیمی، با عضویت در اتحادیه صنایع بازیافت ایران در اسفندماه سال ۱۳۹۲ به عنوان یگانه تشکل اقتصادی مدیریت پسماند و صنعت بازیافت کشور، تلاش بر آن نمود که فعالیت خود را با سایر نقش‌آفرینان این حوزه همگرا نموده و بر مسیر مشارکت نهادی گام بردارد.
Translate »