نمایندگی از بخش خصوصی ایران در نشست توسعه همکاری‌های محیط‌زیستی ایران و اتحادیه اروپا

نشست مشورتی اقتصاد چرخشی با همکاری سازمان حفاظت محیط‌زیست ایران، کمسیسون اروپا و دفتر محیط‌زیست اروپا (EEB) با هدف تبادل تجربیات، شناسایی علل و موانع حل مشکلات زیست محیطی، همچنین تهیه نقشه راه همکاری های آتی با اتحادیه اروپا و بر اساس تفاهم‌نامه گسترش همکاری‌های فنی ایران و اتحادیه اروپا در آبان‌ماه ۱۳۹۶ در تهران برگزار شد. در این نشست که توحید صدرنژاد، رئیس اتحادیه صنایع بازیافت ایران و نایب‌رئیس کربن موتور به نمایندگی از بخش خصوصی ایران به سخنرانی پرداخت، هیئتی ۲۶ نفره از اتحادیه اروپا متشکل از متخصصان ارشد جهانی و فعال در سازمان ملل و سازمان بهداشت جهانی حضور داشتند.

موضوعات مورد بررسی در این نشست آلودگی هوا، آلودگی صنایع، طوفان های گرد و غبار، آب و محیط زیست دریایی و اقتصاد چرخشی با محوریت مدیریت پسماند و بازیافت بوده‌است.

Translate »