2017-11-27

نمایندگی از بخش خصوصی ایران در نشست توسعه همکاری‌های محیط‌زیستی ایران و اتحادیه اروپا

نشست مشورتی اقتصاد چرخشی با همکاری سازمان حفاظت محیط‌زیست ایران، کمسیسون اروپا و دفتر محیط‌زیست اروپا (EEB) با هدف تبادل تجربیات، شناسایی علل و موانع حل مشکلات زیست محیطی، همچنین تهیه نقشه راه همکاری های آتی با اتحادیه اروپا و بر اساس تفاهم‌نامه گسترش همکاری‌های فنی ایران و اتحادیه اروپا در آبان‌ماه ۱۳۹۶ در تهران برگزار شد.
Translate »