2020-12-10

کارگاه مجازی بازیافت در مرکز تحقیقات محیط‌زیست دانشگاه رازی کرمانشاه

در این نشست، چیستی پسماند و مدیریت پسماند، پتانسیل‌های موجود و نیاز‌های صنعت بازیافت و مدیریت پسماند ایران، وضعیت کنونی اقتصاد مدیریت پسماند در کشور و چالش‌های پیش روی ورود به بازار، استارت‌آپ‌های جمع‌آوری پسماندهای ارزشمند از درب منازل، راهکاری به سوی تفکیک از مبدأ و راهکارهای کارآمدسازی وضع موجود و بهبود شاخص‌های حکمرانی خوب در مدیریت پسماند کشور مورد بررسی قرار گرفت.
Translate »