2023-09-13

انتخاب در کمیته تدوین طرح تحویل ساختار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

کمیته تدوین طرح تحول در ساختار اتاق ایران با هدف بررسی و تدوین مدل پیشنهادی اصلاح ساختار اتاق ایران، متشکل از برخی روسای اتاق‌ها و اعضای هیات نمایندگان، چهره‌های دانشگاهی و مرکز پژوهش‌های اتاق ایران تشکیل شد.
2020-09-08

انتخاب در هیئت‌رئیسه فراکسیون تشکل‌های اتاق ایران

اولین جلسه شورای مرکزی فراکسیون ساعت ۱۶ روز سه‌شنبه مورخ ۱۸ شهریور ۱۳۹۹ در محل انجمن مدیریت کیفیت ایران برگذار گردید و به اتفاق آرا، آقای مهندس صدرنژاد از کربن موتور به عنوان دبیرکل انتخاب گردیدند.
Translate »