نمایندگی از بخش خصوصی در تصویب قانون کمک به ساماندهی پسماندها

پس از ۵ سال تلاش، کنش و پیگیری مستمر اتحادیه صنایع بازیافت ایران به عنوان یگانه تشکل اقتصادی مدیریت پسماند و صنعت بازیافت کشور، قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی به عنوان گام نخست کارآمدسازی و پایداری مدیریت پسماند در کشور تصویب و ابلاغ گردید.

این قانون که در جلسه علنی روز چهارشنبه ۹۹/۰۱/۲۰ تصویب شد، طی نامه شماره ۱۳۱۰۲ مورخ ۹۹/۰۲/۱۵ از سوی رئیس جمهور ابلاغ گردید و مطابق ماده ۵ این قانون مالیات مستقیم کلیه فعالیت‌های مرتبط با مدیریت اجرایی پسماند، شامل تفکیک از مبدأ، جمع‌آوری، پردازش، بازیافت، تولید انرژی و دفع با نرخ صفر محاسبه می‌شود. آقایان توحید صدرنژاد و امین صدرنژاد، رئیس و دبیر اتحادیه از شرکت کربن موتور، نمایندگی از بخش خصوصی در مراحل مختلف تدوین و تصویب آن در کمیسیون‌های هیئت‌دولت و مجلس شورای اسلامی را بر عهده داشتند.

Translate »