2020-01-21

در گزارش پایگاه خبری اتاق ایران: «ضوابط استقرار واحدهای صنعتی، ارزیابی اثرات زیست‌محیطی و روند مجوزدهی در ترازوی حکمرانی خوب»

در این نشست که به دعوت کمیسیون توسعه پایدار، محیط‌زیست و آب اتاق ایران برگزار گردید، موضوع ضوابط استقرار واحدهای صنعتی و تولیدی، ارزیابی اثرات زیست‌محیطی و روند مجوزدهی به فعالیت‌های اقتصادی از منظر حکم‌رانی خوب به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.
Translate »