دانش فنی، تجربه و روحیه‌ی حرفه‌ای در برنامه‌ریزی و اجرای فرآیندها

سرمایه‌ی اجتماعی، شبکه‌سازی و اعتماد بر پایه‌ی بیش از یک دهه فعالیت در پارلمان بخش خصوصی کشور

  • عضویت در هیئت‌رئیسه‌ی اتحادیه صنایع بازیافت ایران به عنوان یگانه تشکل اقتصادی تخصصی صنعت بازیافت کشور
  • عضویت در هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و هیئت‌رئیسه کمیسیون‌های تخصصی توسعه‌ی پایدار کمیسیون توسعه‌ی پایدار، محیط‌زیست و آب اتاق ایران و حکمرانی سازمان اتاق تهران
  • عضویت در هیئت‌رئیسه‌ی فراکسیون تشکل‌های اتاق ایران
  • نمایندگی از بخش خصوصی کشور در کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط‌زیست هیئت‌دولت، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، کمیسیون‌های ملی تدوین استاندارد، دبیرخانه‌ی مرجع صلاحیت‌دار ملی صندوق جهانی اقلیم سبز GCF و…
Translate »