2020-08-11

یادداشت در پایگاه خبری اتاق ایران: «فساد سازمان‌یافته، کاستی ابزارها و تعارض منافع در مدیریت پسماند»

یادداشت امین صدرنژاد، دبیر اتحادیه صنایع بازیافت ایران و رئیس هیئت‌مدیره کربن موتور برای پایگاه خبری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران روز سه‌شنبه ۲۱ […]
2019-10-20

یادداشت در روزنامه شرق: «هدف، افزایش درآمد شهرداری‌ها از پسماند است نه کارآمدسازی مدیریت پسماند»

ایجاد انحصار توسط حاکمیت و رقابت اقتصادی با شهروندان، در تعارض کامل با امر مشارکت است.
Translate »