2014-03-16

پروژه بازیافت لاستیک‌ها و مواد پلیمری ضایعاتی از روش پیرولیز

پروژه‌ی مطالعات فنی، ارزیابی اقتصادی و بهبود عملکرد زیست‌محیطی در طراحی، ساخت و اجرای خط بازیافت بازیافت لاستیک‌ها و مواد پلیمری ضایعاتی از روش پیرولیز به ظرفیت ۱۲۰ تن در روز، اولین پروژه‌ی کربن موتور پس از ورود به حوزه سرمایه‌گذاری بر راهکارهای کاهش ردپای زیست‌محیطی و افزایش تطابق‌پذیری اقلیمی است.
Translate »