چیستی و اندیشه‌ها

شرکت کربن موتور با تکیه بر آرمان‌های ۷، ۸، ۹ و ۱۲ توسعه‌ی پایدار بر آن است تا با فعالیت صنعتی و اقتصادی در راستای کاهش ردپای انسان بر محیط‌زیست، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و آفرینش راهکارهای افزایش تاب‌آوری و تطابق‌پذیری اقلیمی؛ مسئولیت خود نسبت به حفظ زیست‌کره به عنوان یک سرمایه‌ی میان‌نسلی را ایفا نموده و گذر از پارادایم انسان‌محور و طبیعت‌محور به پارادایمی فراگیر با همگرایی اقتصاد، اجتماع و محیط‌زیست را شتاب دهد.

فعالیت در راستای اهداف توسعه پایدار

باور داریم حرکت در مسیر توسعه‌ی پایدار، جز با همگرا نمودن فعالیت‌های اقتصادی و محیط‌زیستی، تعهد میان‌نسلی، عدالت اجتماعی، بهبود کیفیت زندگی، حفظ زیست‌کره و مشارکت نهادها و نقش‌آفرینان اجتماعی ممکن نیست.

انرژی پاک و به‌صرفه

راهکارهای انرژی‌های نو و بدون کربن، الکتریفیکیشن انرژی، کاهش افت‌های توزیع در انتقال HVDC و بهینه‌سازی مصرف انرژی و آب در صنایع و ساختمان‌ها

اشتغال پایدار و رشد اقتصادی

راهکارهای بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، افزایش رقابت‌پذیری بنگاه‌ها و اصلاح نظام حکمرانی کلان اقتصادی به منظور تسهیل سرمایه‌گذاری بر پروژه‌های مولد اقتصادی 

صنعت، نوآوری و زیرساخت پایدار

راهکارهای سرمایه‌گذاری بر پروژه‌های صنعتی با رویکرد تاب‌آوری زیرساخت‌ها، رشد بهره‌وری مبتنی بر فناوری‌های نوین و پایداری اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی

تولید و مصرف مسئولانه

راهکارهای ایفای تعهد میان‌نسلی در تولید و مصرف بر پایه پنج R اقتصاد چرخشی با بیشینه‌سازی بهره‌وری فرآیندهای تولید، بستن حلقه‌های تأمین و کنترل آلاینده‌های خروجی

به ما بپیوندید

Translate »