عضویت در اتحادیه صنایع بازیافت ایران

شرکت کربن موتور با تغییر مسیر فعالیت خود به حوزه‌ی سرمایه‌گذاری بر کاهش ردپای زیست‌محیطی و افزایش تطابق‌پذیری اقلیمی، با عضویت در اتحادیه صنایع بازیافت ایران در اسفندماه سال ۱۳۹۲ به عنوان یگانه تشکل اقتصادی مدیریت پسماند و صنعت بازیافت کشور، تلاش بر آن نمود که فعالیت خود را با سایر نقش‌آفرینان این حوزه همگرا نموده و بر مسیر مشارکت نهادی گام بردارد.

Translate »