انتخاب در پنجمین هیئت‌رئیسه اتحادیه صنایع بازیافت ایران

پیرو آگهی فراخوان منتشره در روزنامه شهروند مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۰، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه صنایع بازیافت ایران در ساعت ۱۵ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۶ در محل سالن پذیرایی شاندیز ماهان با حضور آقای مهدی صیافی نماینده اتاق بازرگانی وصنایع و معادن و کشاورزی ایران و مشارکت تعداد ۲۲ فرد اصالتا از تعداد ۳۷ عضو واجد شرایط حق رأی تشکیل شد.

پس از رسمیت یافتن جلسه، آقای غلامحسین نظری‌نژاد به سمت رییس، آقایان محمدحسن مبشری و مازیار غریبی مرزن‌کلا به سمت ناظر و آقای سید امین صدرنژاد به سمت منشی جلسه انتخاب شدند و قبول سمت نمودند.

گزارش عملکرد هیئت‌مدیره، صورت‌های مالی و تراز منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ و ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ریال مبلغ حق عضویت سالیانه اتحادیه برای سال ۱۴۰۱ به تصویب مجمع رسید.

دبیرکل اتحادیه گزارش برگزاری انتخابات کارگروه‌های عضو و کاندیداهای کارگروه‌ها جهت شرکت در انتخابات دوره پنجم هیئت‌مدیره را ارایه و به ریاست مجمع تسلیم نمود و جهت انتخاب اعضاء هیئت‌مدیره اتحادیه به صورت کتبی رای‌گیری به عمل آمد و مطابق مواد ۴۱ و ۴۳ اساسنامه نتایج به شرح زیر حاصل گردید:

آقای سید توحید صدرنژاد از کارگروه خدمات با ۲۱ رایآقای ولی‌اله غلامی نجف‌آبادی از کارگروه شیمیایی با ۱۹ رایآقای حمید بهشتی‌منفرد از کارگروه پلیمر با ۱۷ رایآقای محمدحسین گودرزی از کارگروه اسقاط با ۱۶ رایآقای حسین منیری از کارگروه شیمیایی با ۱۶ رایآقای حسین قادی از کارگروه خدمات با ۱۶ رایآقای سید حسین ساداتیان از کارگروه فلزات با ۱۲ رایآقای بهرام محمدی از کارگروه پلیمر با ۱۱ رایآقای حمید ایمان‌فرد از کارگروه اسقاط با ۹ رایآقای آریا صادق‌نیت حقیقی از کارگروه فلزات با ۶ رایآقای علیرضا کریمی رحمت‌آبادی از کارگروه شیمیایی با ۴ رایآقای محمدمهدی ابراهیمی‌عرب از کارگروه اسقاط با ۳ رایآقای سید رضا شهرستانی از کارگروه فلزات (رای‌گیری مجدد) با ۹ رایآقای محمد اکلیلی از کارگروه فلزات (رای‌گیری مجدد) با ۳ رای

در نتیجه آقایان صدرنژاد، غلامی نجف‌آبادی، بهشتی‌منفرد، گودرزی، منیری، قادی، ساداتیان، محمدی و ایمان‌فرد به سمت اعضای اصلی هیئت‌مدیره و صادق‌نیت حقیقی، کریمی رحمت‌آبادی، ابراهیمی و شهرستانی به سمت اعضای علی‌البدل هیئت‌مدیره اتحادیه برای مدت سه سال انتخاب شدند و قبول مسئولیت نمودند.

جهت انتخاب بازرس قانونی به صورت کتبی رای‌گیری به عمل آمد و مطابق ماده ۵۶ اساسنامه نتایج به شرح زیر حاصل گردید:آقای اشکان معمارزاده از کارگروه خدمات با ۱۱ رایخانم ناهیده مینایی از کارگروه پلیمر با ۹ رایو در نتیجه آقای معمارزاده به سمت بازرس اصلی و خانم مینایی به سمت بازرس علی‌البدل اتحادیه برای مدت یک سال انتخاب شدند.

جلسه در ساعت ۱۷:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

اولین جلسه دوره پنجم هیئت مدیره اتحادیه صنایع بازیافت ایران در ساعت ۱۸ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۶ در محل سالن پذیرایی شاندیز ماهان برگزار گردید.

آقایان سید توحید صدرنژاد به سمت ریاست هیئت‌مدیره، ولی‌ا.. غلامی‌نجف‌آبادی به سمت نایب‌رییس هیئت‌مدیره، سید حسین ساداتیان به سمت خزانه‌دار هیئت مدیره، و سید امین صدرنژاد به سمت دبیرکل انتخاب گردیدند.

Translate »