پروژه مطالعه ابعاد اقتصادی و محیط‌زیستی نوسازی توربین‌های گازی ایستگاه تقویت فشار گاز پل‌کله در استان اصفهان

در این پروژه جایگزینی توربین‌های قدیمی و ناکارآمد ایستگاه تقویت فشار گاز پل‌کله در استان اصفهان از دیدگاه زیست‌محیطی و اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدین ترتیب بود که با سرمایه‌ای معادل ۹۵میلیون دلار می‌توان تا ۴۰٪ کاهش در هزینه‌های ایستگاه، ۲۵٪ کاهش مصرف سالیانه‌ی گاز و ۳۰٪ کاهش تولید CO2 و NOx را محقق نمود و پس از دو سال نیم هزینه‌های اجرای پروژه برابر با ادامه‌ی روند کنونی می‌گردد.

گزارش این پروژه از این لینک قابل دسترسی است.

Translate »