انتخاب در هیئت‌رئیسه کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

روز دوم انتخابات هیات رئیسه کمیسیون‌های تخصصی اتاق تهران از ساعت ۸ صبح روز یکشنبه ۲۲ مرداد ماه با حضور اعضای کمیسیون‌ها، رئیس و دبیرکل اتاق تهران آغاز شد. برابر برنامه از پیش‌ تعیین‌شده در این روز همانند روز گذشته انتخابات پنج کمیسیون برگزار ‌شد. در این رأی‌گیری‌ها هیات رئیسه کمیسیون‌های حکمرانی سازمانی، تحول، نوآوری و بهره‌وری، حمل‌ونقل، انرژی و محیط زیست و بازار پول و سرمایه برای یک دوره دوساله تعیین شد.

کمیسیون حکمرانی سازمانی، نخستین کمیسیونی بود که انتخابات آن برگزار شد. در این انتخابات، حسن فروزان‌فرد به عنوان تنها نامزد ریاست کمیسیون اعلام آمادگی کرد که با اخذ ۸ رأی از مجموع ۸ رأی حاضر، به عنوان رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی انتخاب شد. در ادامه سید مرتضی میری از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران، محمدحسن امامی رئیس انجمن مدیریت سبز ایران، سیدامین صدرنژاد دبیر اتحادیه صنایع بازیافت ایران و رئیس هیئت‌مدیره کربن موتور و شاهرخ عباس‌زاده نماینده انجمن کارآفرینان جوان استان تهران برای کسب عنوان نواب رئیس نامزد شدند. در انتخابات نواب رئیس، مرتضی میری ۵ رأی، امین صدرنژاد ۵ رأی، محمدحسن امامی ۴ رأی و شاهرخ عباس‌زاده یک رأی کسب کردند.

به این ترتیب و با توافق نهایی دو نفر نخست، مرتضی میری به عنوان نایب‌رئیس اول و سیدامین صدرنژاد به عنوان نایب‌رئیس دوم معرفی شدند.

Translate »