پروژه اطلس نقش‌آفرینان حوزه دانش و پژوهش در زیست‌بوم مدیریت پسماند و صنعت بازیافت ایران

شبکه‌سازی و ایجاد ارتباط سازمان‌یافته میان صنعت، بازار و دانش در زیست‌بوم مدیریت پسماند و صنعت بازیافت کشور، از اهداف مهمی بوده که برای تحقق آن، پژوهش «اطلس نقش‌آفرینان حوزه دانش و پژوهش در زیست‌بوم مدیریت پسماند و صنعت بازیافت ایران» به منظور ایجاد زیرساخت‌ها و مقدمات برقراری چنین ارتباطی طراحی گردیده‌است. این پژوهش معطوف بر گردآوری اطلاعات فعالان حوزه‌ی دانش در بوم مدیریت پسماند کشور بوده‌است که در نهایت به عنوان یک بانک اطلاعاتی در برقراری ارتباط سازمان‌یافته میان این دو نهاد به‌کار گرفته‌شود.

در این پژوهش اطلاعات مربوط به کلیه‌ی فعالان حوزه‌ی دانش در بوم مدیریت پسماند کشور در سه محور اصلی شرکت‌های خلاق، شرکت‌های دانش‌بنیان و مراکز پژوهشی که در دهه‌ی اخیر بر موضوع مدیریت پسماند در کشور نقش‌آفرینی کرده‌اند، برای اولین بار در یک فهرست گردآوری و ارائه گردیده‌است.

این پروژه فاقد دسترسی آزاد و رایگان است. برای دسترسی به آخرین داده‌ها و اطلاعات مرتبط با این پروژه می‌توانید با ما تماس بگیرید.

Translate »