گفتگو با برنامه طبیعت ۳۶۰ درجه: «وظیفه شهرداری ارایه خدمت به شهروندان است یا رقابت با ایشان در کسب سود؟»

شامگاه دوشنبه ۶ دی ۱۴۰۰ سید توحید صدرنژاد، رییس اتحادیه صنایع بازیافت ایران و نایب‌رئیس هیئت‌مدیره کربن موتور به همراه مدیر دفتر پسماند سازمان حفاظت از محیط زیست و معاون ارزیابی و هماهنگی امور مناطق سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران میهمان قسمت اول برنامه طبیعت۳۶۰درجه شبکه ۲ صدا و سیما با موضوع توسعه بازیافت با مشارکت شهروندان بودند و سوالات زیر به بحث گذاشته شد:

آیا کاهش تولید پسماند بدون مشارکت شهروندان ممکن است؟
آیا می‌توان از شهروندان توقع داشت تولید پسماند را کاهش دهند، ضایعات را در مبدا تفکیک کنند، اما به جای استفاده از منافع این کار، آن را تقدیم شهرداری‌ها کنند؟

قسمت دوم برنامه طبیعت۳۶۰درجه دوشنبه ۲۰ دی ۱۴۰۰ از شبکه ۲ صدا و سیما با حضور رییس اتحادیه، مدیر دفتر پسماند سازمان حفاظت محیط زیست و معاون ارزیابی و هماهنگی امور مناطق سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران به عنوان میهمان، با موضوع توسعه بازیافت با مشارکت شهروندان بر آنتن رفت و سوالات زیر به بحث گذاشته شد:

وظیفه شهرداری ارایه خدمت به شهروندان است یا رقابت با ایشان در کسب سود؟
وظیفه سازمان حفاظت محیط‌زیست نظارت بر حفظ محیط‌زیست است یا دخالت در مناسبات بازار؟

Translate »