نمایندگی از بخش خصوصی در تصویب دستورالعمل تنظیم بازار و اساسنامه نهاد تنظیم‌گر بازار پسماند و اقلام ضایعاتی در شورای رقابت

شورای رقابت در نشست ۴۶۴ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۷ بند (۵) ماده (۵۸) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل(۴۴) قانون اساسی به دلیل انحصاری تشخیص دادن بازار پسماند در دو حوزه جمع آوری و دسترسی فعالان صنعت بازیافت به انواع پسماند قابل بازیافت، دستورالعمل تنظیم بازار پسماند را تصویب نمود. توحید صدرنژاد، رئیس اتحادیه صنایع بازیافت ایران و نایب‌رئیس هیئت‌مدیره کربن موتور در نشست‌های شورای رقابت نمایندگی بخش خصوصی را بر عهده داشت.

پیرو طرح مشکلات مرتبط با نحوه اجرای قانون مدیریت پسماند مصوب ۱۳۸۳ که منجر به مشکلات متعدد در بسیاری از شهرهای کشور به ویژه شهرهای شمالی گردیدکه عمدتا ناشی از تعلل اکثر دستگاههای اجراییِ مرتبط بوده است. علی رغمِ اینکه از زمان تصویب و ابلاغ این قانون مترقی توسط مجلس شورای اسلامی تکالیف دقیق کلیه دستگاههای اجرایی از جمله سازمان محیط زیست، وزارت کشور، شهرداری ها و…در آئین نامه های متعدد هیات وزیران، با زمان بندی مشخص و ابلاغ گردیده، متاسفانه به دلایل مختلف از جمله نگاه انتفاعی به مقوله بازیافت توسط برخی از شهرداری ها و حاکم شدن روابط ناسالم فیمابین پیمانکاران جمع آوری زباله منجمله رقابت ناسالم و بکارگیری کودکان کار در شهرهای بزرگ و … زمینه اجرای صحیح قانون بازیافت و مدیریت پسماند ( به ویژه اجرای تعهدات واردکنندگان و تولیدکنندگان وسایل صنعتی و لوازم خانگی، اجتناب از رها سازی زباله در حاشیه شهرها و سواحل دریاهای کشور و …) محقق نشده است.

گفتنی است امر مهم فوق الذکر در نودمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی ایران با حضور وزیر محترم اقتصاد و دارایی مطرح و مراتب جهت بررسی از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی، اتاق بازرگانی و دفتر رئیس جمهور نهایتا به شورای رقابت منعکس گردید. پس از طرح موضوع در جلسه ۴۰۳ مورخ ۲۳/۰۹/۱۳۹۸ شورای رقابت مقرر گردید کار گروهی به مسئولیت یکی از اعضای شورا مراتب را تا حصول نتیجه نهایی دنبال نماید.

بر این اساس با مکاتبه و دعوت از نمایندگان دستگاه های اجرایی مرتبط و برگزاری ده ها جلسه کارشناسی، گزارش اولیه به شورای رقابت منعکس و در جلسه۴۲۳ و ۴۵۵ مورخ ۲۴/۰۳/۹۹ و ۰۹/۱۲/۹۹ شورا در موضوع جمع آوری و فروش زباله به ویژه در شهرهای بزرگ و مخصوصا در تهران بزرگ که اجرای بخش عمده قانون و وظایف دستگاه های اجرایی را تحت الشعاع قرار داده، ضمن تشخیص انحصار در این فعالیت و تطبیق آن با مقررات موضوع مواد ۵۸ و ۵۹ قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، شورای رقابت تصمیم گرفت با پیشنهاد تشکیل کارگروهی در خصوص تهیه و تصویب دستورالعمل مناسبِ موقت تا تصویب اساسنامه نهاد تنظیم گر که نیازمند طی فرایند تصویب در هیات وزیران و تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی است، اقدام گردد.

بر همین اساس توسط کارگروه مربوطه جلسات متعدد دیگری با حضور کارشناسان مرتبط و معاونین مرکز ملی رقابت و برخی از اعضای شورای رقابت برگزار و نهایتا متن پیشنهادی دستورالعمل و همچنین اساسنامه نهاد تنظیم گر تهیه و پیشنهاد گردید. نهایتا پیشنهاد کارگروه در جلسات۴۵۵ و ۴۶۴ شورای رقابت مطرح و دستورالعمل پیشنهادی در جلسه ۴۶۴ شورای رقابت به شرح زیر به تصویب رسید.

همچنین مقرر گردید اساسنامه نهاد تنظیم گر جهت بررسی و اظهار نظر دستگاههای اجرایی مرتبط و پس از تصویب پیشنهادیه شورای رقابت، جهت تصویب نهایی به هیات وزیران منعکس گردد.

Translate »