نمایندگی از بخش خصوصی ایران در نشست دفتر سرمایه‌گذاری و ارتقاء فناوری سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل UNIDO ITPO

در راستای ایجاد زمینه‌های همکاری و همفکری دوجانبه میان ایران و ایتالیا در ارتقاء دانش و فن‌آوری، بررسی موقعیت‌های سرمایه‌گذاری، به اشتراک گذاری تجربیات و تحلیل راهکارهای حرکت به سوی توسعه‌ی پایدار و اقتصاد چرخشی، نشست موقعیت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه‌های انرژی و محیط‌زیست ایران (Investment Opportunities in Iranian Energy and Environment Sectors) به میزبانی دفتر سرمایه‌گذاری و ارتقاء فن‌آوری سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل (UNIDO ITPO) در تیرماه سال ۱۳۹۷ در شهر رم ایتالیا برگزار شد.

در این نشست، امین صدرنژاد، دبیر اتحادیه صنایع بازیافت و رئیس هیئت‌مدیره کربن موتور به همراه رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران به نمایندگی از بخش خصوصی ایران، در کنار مدیر دفتر روابط بین‌الملل وزارت محیط‌زیست، سرزمین و دریای ایتالیا، مدیر دفتر UNIDO ITPO ایتالیا، کنسول سفارت ایران در ایتالیا، مدیر کل حفاظت محیط‌زیست استان گیلان، معاون سرمایه‌گذاری‌های خارجی وزارت امور اقتصاد و دارایی کشور، دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایتالیا و ایران، نماینده‌ی آژانس تجارت ایتالیا ITA و چندی از صاحبان صنایع و فن‌آوری حضور داشته و به سخنرانی پرداختند.

Translate »