پروژه انتگراسیون فرآیند نیروگاه سیکل ترکیبی بهبهان با نیروگاه خورشیدی-حرارتی

پروژه ارزیابی توجیه‌پذیری فنی و اقتصادی انتگراسیون فرآیند نیروگاه سیکل ترکیبی بهبهان با نیروگاه خورشیدی-حرارتی در قالب سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت‌های بین‌المللی فعال در پروژه‌های مشابه در خاورمیانه در سال ۱۳۹۶ و به سفارش استانداری خوزستان انجام پذیرفت. هر چند با تشدید تحریم‌ها، خروج یک‌طرفه آمریکا از برجام، اعتراضات دی‌ماه و تغییر و تحولات ساختار دولت این پروژه ناتمام ماند.

این پروژه فاقد دسترسی آزاد و رایگان است. برای دسترسی به آخرین داده‌ها و اطلاعات مرتبط با این پروژه می‌توانید با ما تماس بگیرید.

Translate »